U bent hier

Blogs

Een opmerkelijke kop vanochtend in Trouw: “Inspectie verwacht meer zwakke basisscholen door nieuw toezicht”. Als argeloze lezer zou je zomaar kunnen concluderen dat de Onderwijsinspectie kennelijk de oorzaak is van die toenemende zwakte. Snel stoppen dus met die inspectie. Maar dat is misschien wat kort door de bocht. Vriend en vijand zijn het erover eens dat de Inspectie een nuttige rol heeft in het Nederlands onderwijs.

In het op 17 mei verschenen rapport van de Rekenkamer worden de schoolbesturen beschuldigd menigmaal te opereren vanuit financiële motieven. Een zware beschuldiging van een overheid die op deze manier meent dat controle op de besteding van middelen tot op de komma haar taak is. Maar is dat nodig? Want mogelijk vinden schoolbesturen dat zij heel goed onderwijs geven door de beste extra zorg op eigen scholen te bieden.

Waar mensen en kinderen werken gebeuren soms ongelukjes. In de praktijk is er veel onduidelijkheid over wanneer uw onderwijsinstelling daarvoor is verzekerd en wanneer niet. Hier een aantal voorbeelden die duidelijkheid geven. 

Voorbeeld 1 
Groep 8 neemt afscheid. Er wordt een opblaaskussen gehuurd. Dolle pret natuurlijk. Maar door iets te veel enthousiasme zit er een grote scheur in het kussen. Is uw onderwijsinstelling hiervoor verzekerd of niet?

Is het mogelijk onderwijs zo in te richten dat elk kind gelijke kansen krijgt? Ofwel de beste kansen krijgt? Kansen die passen bij de eigenheid van elke individuele leerling? Wordt er wel voldoende gekeken naar wat leerlingen straks werkelijk nodig hebben om gelukkig en succesvol te zijn, zowel privé, sociaal-maatschappelijk, als in werk? 

Carla Rhebergen vertelt een sprookje. Deze week hoofdstuk 4: Espwaard

Je las onlangs deel 4 van het sprookje dat ik schrijf. Nu, zoals beloofd, een verklaring bij het hoofdstuk over Bijeenkomsten van de Raad van Licht en Wilfred

In het derde hoofdstuk van het sprookje komt de Raad van Licht voor het eerst bij elkaar. Het thema macht en positie wordt tentoongespreid. Dit hoofdstuk en de dialoog binnen de Raad van Licht laten veel gedragingen zien die zich kenmerken als positief, overdreven en negatief. 

Pagina's